Vjetroelektrana Ljubač d.o.o.

Dejavnost družbe je proizvodnja električne energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Borut Bizjak, Tomislav Benković, Slaven Tudić

Dejavnost družbe

V januarju 2018 je družba Petrol d.d., Ljubljana, postala lastnica 50-odstotnega poslovnega deleža družbe Vjetroelektrana Ljubač d.o.o. iz Šibenika. V  letu 2019 je družba Petrol d.d., Ljubljana,  postala  lastnica  100-odstotnega  poslovnega  deleža.  Dejavnost  družbe  je proizvodnja električne energije.  
 
V letu 2022 je ustvarila prihodke od prodaje v višini 4,2 mio EUR ter čisti poslovni izid v višini 0,8 mio EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal 8,2 mio EUR.

Kontakt

Šibenik

Krapanjska cesta 8, 22000 Šibenik

borut.bizjak@petrol.si