ANALITIK POSLOVNIH PROCESOV (M/Ž)

Opis delovnega mesta

V organizacijski enoti Kadri, procesi in splošne zadeve iščemo Analitika poslovnih procesov, ki bo soustvarjal k strankam usmerjene, učinkovite, kakovostne, skladne ter gospodarne procese in storitve, s katerimi bomo uspešno podprli izvajanje nove Petrolove strategije.

Lokacija dela

Dunajska 50, Ljubljana

Odgovornosti in zadolžitve

• Organiziranje, koordiniranje in izvajanje prenov poslovnih procesov;
• dokumentiranje poslovnih procesov (procesni diagrami, procesna in poslovna pravila, RACI matrike);
• svetovanje in sodelovanje pri uvajanju sprememb v obstoječe procese in organizacijo;
• strokovna podpora pri uvajanju novih procesov, dejavnosti, poslovnih modelov in informacijskih rešitev;
• standardizacija istovrstnih procesov v in med družbami Skupine Petrol;
• upravljanje sistema nenehnega izboljševanja uspešnosti, učinkovitosti ter kakovosti poslovnih procesov v Skupini Petrol, ob zagotovljeni skladnosti in obvladovanih tveganjih v procesih;
• dinamično prilagajanje poslovnih procesov z namenom zagotavljanja medsebojne usklajenosti procesov ter zagotavljanja skladnosti procesov s strategijo in poslovno strukturo;
• zagotavljanje skladnega registra lastnikov in skrbnikov procesov;
• upravljanje procesne arhitekture Skupine Petrol in povezovanje procesne z informacijsko arhitekturo;
• sistematična širitev in kontinuirano izvajanje storitev s področja procesne arhitekture in optimizacije v vseh poslovnih funkcijah in na vseh trgih;
• vključevanje v razvojne aktivnosti (sodelovanje pri snovanju, načrtovanju, izvedbi in zaključevanju strateških iniciativ ter projektov s ciljem zagotavljanja optimalnih E2E procesov);
• vzpostavitev baze znanja poslovnih procesov (procesna metodologija, procesi AS-IS in TO-BE, procesna arhitektura, orodja, skrbništvo, procesna in poslovna pravila, vloge, pristojnosti in odgovornosti);
• uvajanje ter spremljanje kazalnikov uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti procesov;
• koordinacija in vodenje procesnih timov s krepitvijo njihovih kompetenc za učinkovit razvoj in izboljševanje procesov.

Zahtevane veščine in znanja

• VII. stopnja izobrazbe naravoslovno tehnične, družboslovne ali druge primerljive smeri;
• zelo dobro poznavanje metodologij in dobrih praks na področju poslovne analitike ter upravljanja poslovnih procesov;
• znanja s področja vodenja projektov;
• aktivno znanje angleščine (nivo C1);
• logično-analitične sposobnosti celostnega reševanja kompleksnejših izzivov;
• komunikacijske in pogajalske veščine;
• usmerjenost k rezultatom;
• samoiniciativnost in proaktivnost;
• zavezanost kakovosti, natančnost in zanesljivost;
• pripravljenost na timsko delo;
• pripravljenost na stalno učenje in razvoj.

Zahtevane izkušnje

• Vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju načrtovanja, razvoja, uvajanja in optimizacije poslovnih procesov;
• izkušnje z orodji, metodologijami in dobrimi praksami upravljanja procesov.

Kaj ponujamo

• Urejeno, inovativno, dinamično, mednarodno delovno okolje;
• osebni in strokovni razvoj;
• možnost dodatnega izobraževanja;
• stimulativno plačilo.

Delovno razmerje s kandidatom (m/ž) bomo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev. Prijave z življenjepisom sprejemamo najkasneje do 24.10.2021.

Oddajte prijavo
* * *
Prejšnje Naslednje
Vsa prosta delovna mesta