KOORDINATOR PRIDOBIVANJA IN UPRAVLJANJA Z NEPOVRATNIMI SREDSTVI (M/Ž)

Opis delovnega mesta

Evropska sredstva pomagajo pisati prebojne zgodbe. Tako smo v Petrolu energetsko optimizirali vrsto stavb v Ljubljani in s tem zmanjšali izpuste CO2, zgradili smo prvo slovensko energetsko samozadostno skupnost v Lučah, razširili mrežo električne polnilne infrastrukture in še in še. Pomagaj nam pisati nove zgodbe o uspehu. Pridruži se nam v ključni vlogi sodelavca, ki bo spremljal javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev EU.

Lokacija dela

Odgovornosti in zadolžitve

- Spremljanje javnih razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev EU;
- koordinacija in sodelovanje pri pripravi vlog za prijavo projektov na javne razpise z vidika administrativne, tehnične, finančne in vsebinske
ustreznosti, skladno s predpisi, direktivami in standardi izvajalca finančnega instrumenta;
- sodelovanje pri pripravi pogodb o subvencijah z izvajalcem finančnega instrumenta in izvajanje vseh nalog skrbništva teh pogodb;
- izvajanje aktivnosti za vzpostavitev učinkovitega sistema finančnega upravljanja in nadzora nad porabo sredstev;
- preverjanje učinkovitosti in pravilnosti izvajanja projektov z vidika upravičene porabe sredstev, skrb za pravilno knjiženje stroškov ter
priprava ustrezne spremne dokumentacije; skrb za delitev sredstev s strani sofinancerja med partnerji;
- skrb za ustrezno obveščanje deležnikov;
- sodelovanje pri izvajanju razvoja in strateškega načrtovanja za področje dela;
- sodelovanje pri izvajanju aktivnosti za vzpostavitev sistema spremljanja državnih pomoči;
- priprava poročil o poteku in rezultatih porabljenih sredstev na projektih.
- koordinacija projektnih skupin;- sodelovanje pri vseh aktivnostih v povezavi z informiranjem in obveščanjem v povezavi s finančnimi inštrumenti;
- poznavanje oz. seznanjenost s cilji, politiko in udeleženci evropske kohezijske politike in drugih politik, ki so podlaga za izvajanje finančnih
inštrumentov;
- sodelovanje z Evropsko komisijo in drugimi sofinancerji, z zunanjimi in notranjimi revizorji ter drugimi kontrolnimi in nadzornimi organi

Zahtevane veščine in znanja

- VII. stopnja izobrazbe;
- znanje angleškega in hrvaškega jezika;
- poznavanje sistema in pravil različnih finančnih instrumentov (INEA-CEF, H2020, ESRR, Life, Norveški sklad, itd.);
- poznavanje minimalnih standardov na področju projektnega vodenja;
- dobro računalniško znanje (poznavanje paketa MS Office - Word, Excel);
- logično-analitične sposobnosti celostnega reševanja kompleksnejših izzivov;
- samoiniciativnost in samostojnost;
- komunikativnost, sposobnost timskega dela, pogajalske sposobnosti;
- poznavanje pravil EK za izdelavo CBA analize je prednost;
- poznavanje dela državnih inštitucij z vidika oblikovanja in implementacije različnih finančnih instrumentov je prednost.

Zahtevane izkušnje

- Vsaj 5 let izkušenj z delom z različnimi finančnimi instrumenti EU

Kaj ponujamo

- Urejeno, inovativno in dinamično delovno okolje;
- možnost dodatnega izobraževanja;
- možnost osebnega in strokovnega razvoja.

Delovno razmerje s kandidatom (M/Ž) bomo sklenili za nedoločen čas, s 6-mesečno poskusno dobo. Prijave z življenjepisom sprejemamo najkasneje do 9.12.2022.

Oddajte prijavo
* * *
Prejšnje Naslednje
Vsa prosta delovna mesta