GASILEC V SKLADIŠČU GORIV RAČE (M/Ž)

Opis delovnega mesta

V Petrolovo ekipo poklicne gasilske enote Skladišča goriv Rače vabimo nove sodelavce, ki bodo skrbeli za izvajanje predpisanih požarno-preventivnih ukrepov.

Lokacija dela

Turnerjeva ulica 24, Fram

Odgovornosti in zadolžitve

• Skrb za izvajanje predpisanih požarno-preventivnih ukrepov;
• skrb za redno vzdrževanje in kontrolo naprav in sistemov za pasivno in aktivno požarno zaščito;
• opravljanje rednih obhodov določenih kritičnih mest za nastanek požara na objektu;
• opravljanje rednih kontrol in pregledov objektov in naprav, ki na območju skladišča spadajo v sistem varovanja okolja;
• redno izvajanje kontrol nad stanjem tehnološke instalacije;
• skrb za dosledno izvajanje vseh predpisanih varnostnih ukrepov in navodil pri požarno nevarnih delih in opravilih na območju skladišča;
• izvajanje požarne straže;
• izvajanje obvezne kontrole in meritev koncentracije hlapov naftnih derivatov na osnovi izdanih pisnih navodil za varno delo s predpisanimi merilnimi napravami;
• skrb za redno vzdrževanje osebne in mobilne opreme za gašenje;
• sodelovanje pri vseh gasilskih vajah na skladišču.

Zahtevane veščine in znanja

• Opravljen strokovni izpit za poklicnega gasilca (vabljeni tudi interesenti za vpis v 6-mesečni program usposabljanja za poklicnega gasilca);
• V. stopnja strokovne izobrazbe;
• opravljen preizkus psihofizičnih sposobnosti;
• potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od treh mesecev.

Zahtevane izkušnje

Zaželene so vsaj triletne delovne izkušnje.

Kaj ponujamo

• Urejeno in dinamično delovno okolje;
• možnost dodatnega strokovnega izobraževanja;
• možnost osebnega in strokovnega razvoja

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Prijave z življenjepisom sprejemamo najkasneje do 31.5.2024.

Oddajte prijavo
* * *
Prejšnje Naslednje
Vsa prosta delovna mesta