CyberSEAS – kibernetska varnost elektroenergetskih sistemov

Mednarodni pilotni projekt “Cybersecurity in the Electrical Power and Energy System” bo elektroenergetski sistem zaščitil pred motnjami, ki so lahko posledica kibernetskih napadov, podedovanih sistemov in čedalje večje povezljivosti energetske infrastrukture.

Preverite spletno stran projekta

Osnovni podatki projekta

Trajanje projekta: 1. 10. 2022 do 30. 9. 2024
Vrednost projekta: 10.067.121,25 €
Vrednost sofinanciranja: 7.999.113,64 €

Partnerji v konzorciju so predstavljeni tukaj.

           

Izboljšanje odpornosti energetskih oskrbovalnih verig

Projekt CyberSEAS, ki ga financira Evropska unija, izboljšuje kibernetsko varnost evropskih elektroenergetskih sistemov (EPES). V projektu sodelujemo v pilotu, kjer se preverjajo pristopi in orodja za izboljšanje platforme za nudenje storitev izravnave v elektroenergetskem sistemu.

Projekt bo izboljšal splošno odpornost energetskih oskrbovalnih verig in jih zaščitil pred motnjami, ki izkoriščajo okrepljene interakcije, razširjene modele vključevanja zainteresiranih strani in potrošnikov kot kanale za kompleksne kibernetske napade, prisotnost podedovanih sistemov in vse večjo povezljivost energetskih infrastruktur, podatkovnih skladišč in prodajalcev storitev.

Odprt in razširljiv ekosistem varnostnih rešitev

CyberSEAS zagotavlja odprt in razširljiv ekosistem 30 prilagodljivih varnostnih rešitev, ki zagotavljajo učinkovito podporo ključnim dejavnostim.

Te vključujejo:
•    Oceno tveganja
•    Interakcijo s končnimi napravami
•    Varen razvoj in uvajanje
•    Spremljanje varnosti v realnem času
•    Izboljševanje veščin in ozaveščanje
•    Certificiranje, upravljanje in sodelovanje

Rešitve CyberSEAS se potrjujejo s poskusnimi kampanjami, ki vključujejo več kot 100 scenarijev napadov in se preizkušajo v treh laboratorijih, preden se prenesejo v eno od šestih pilotnih infrastruktur v šestih evropskih državah. Od 30 rešitev jih bo 20 doseglo TRL8+, 10 pa TRL7.

Pomemben korak v izpolnjevanju trajnostnih ciljev

S strategijo do leta 2025 se je Petrol zavezal k odločni energetski tranziciji, s katero želi soustvarjati zeleno prihodnost. Pri tem ne gre brez varnih elektroenergetskih sistemov, ki nam bodo pomagali izpolniti našo vizijo: podpreti energetsko tranzicijo v nizkoogljično družbo ter razvoj novih tehnologij za preoblikovanje ustaljenih načinov proizvodnje, prodaje in uporabe energentov.