Razvoj odpornega kemijskega shranjevanja energije z vodikom in baterijami na projektu HyBReED

S pomočjo evropskih sredstev sodelujemo pri optimizaciji proizvodnje in upravljanja z energijo, zagotavljanju boljše zanesljivosti in učinkovitosti oskrbe z električno energijo ter izboljšanje operativne dinamike.

Osnovni podatki projekta

HyBReED

 • Trajanje projekta: 1. januar 2024 do 30. junij 2026
 • Vrednost projekta: 4.769.890,38 €
 • Vrednost sofinanciranja: 3.731.440,60 €

Program je sofinanciran s strani Republike Slovenije, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropske unije - NextGenerationEU.

Partnerji na projektu:

 • Kemijski inštitut 
 • Institut Jožef Stefan
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
 • ComSensus d.o.o.
 • DOMEL d.o.o.
 • Steklarna Hrastnik d.o.o.
 • INEA d.o.o.
 • KEKO - OPREMA d.o.o.
 • PETROL d.d., Ljubljana
 • IMPOL d.o.o.
 • SIJ Metal Ravne d.d.
 • MESSER SLOVENIJA d.o.o.
 • IMP PROMONT d.o.o. 

Opis projekta

Razvoj in uvajanje trajnostnih rešitev

Projekt HyBReED združuje najboljše nacionalne partnerje na področju vodika, baterij in industrijske tranzicije in sledi ciljem Evropskega zelenega dogovora, programa REPowerEU ter Okrevanja in odpornosti.

Usmerjen je v razvoj in uvajanje trajnostnih rešitev, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju energetskega sektorja. Sodelovanje na projektu HyBReED za razvoj odpornega kemijskega shranjevanja energije z vodikom in baterijami sodelujemo s partnerji v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Vloga Petrola pri projektu je v največji meri razviti natančen in zanesljiv model za napovedovanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije.

Konkretni cilji projekta so: 

 • Razvoj natančnega in zanesljivega modela napovedovanja, ki bo temeljil na podatkih iz veternih in sončnih elektrarn.
 • Integracija vremenskih napovedi in upoštevanje vseh relevantnih fizikalnih dejavnikov za izboljšanje natančnosti napovedi.
 • Avtomatizacija povezave med modelom napovedovanja in podatkovno bazo vremenskih napovedi za dinamično prilagajanje in izboljšanje napovedi.
 • Ustvarjanje napovedi proizvodnje za obdobje do 10 dni, s prilagodljivostjo horizonta napovedi glede na potrebe in omejitve.

Ta projekt bo ključnega pomena za optimizacijo proizvodnje in upravljanje z energijo, zagotavljanje boljše zanesljivosti in učinkovitosti oskrbe z električno energijo ter izboljšanje operativne dinamike.

logo 1     logo 2  
logo 4    logo 5