MULTI-E

Projekt ima za cilj elektrifikacijo javnega potniškega prometa v Kopru in Mariboru, razvoj storitev mobilnosti ter razvoj polnilne infrastrukture za električna vozila in vozila na stisnjeni zemeljski plin v Sloveniji, na Hrvaškem in na Slovaškem.

Osnovni podatki projekta

Trajanje projekta: 1. 5. 2018 do 31. 12. 2024 

Vrednost projekta: 53.074.947 € 

Vrednost sofinanciranja: 10.614.989 € 

Financira Evropska Unija – Inštrumenti za povezovanje Evrope (CEF; CINEA) 

Delež EU sofinanciranja: 20 %

Med drugim sodelujejo:
  • Petrol d.d., Ljubljana, vodilni partner v konzorciju  
  • Petrol d.o.o., Zagreb 
  • NOMAGO Storitve mobilnosti in potovanj d.o.o. 
  • Arriva, družba za prevoz potnikov, d.o.o. 
  • Mestne občine Koper, Celje in Maribor
                             

Opis projekta

Celovit paket storitev e-mobilnosti in infrastrukture alternativnih goriv

Splošni cilj projekta MULTI-E je zagotoviti več rešitev za čisti promet, ki skupaj oblikujejo spremembo paradigme trajnostnega prometa.

Na projektu bo nadgrajena obstoječa linija javnih prevozov z prehodom na čista goriva. Poleg tega bo povečana multimodalnost skozi nove storitve, ki ponujajo inovativne, nizkoogljične prevoze.

Na projektu je v petih letih planirano približno 50 milijonov evrov naložb, ki so namenjene izgradnji polnilne infrastrukture.  

Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami

Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami poudarja, da se način organiziranja mobilnosti spreminja zaradi novih tehnologij, poslovnih modelov in vzorcev mobilnosti, kar dokazuje hitra širitev sodelovalnega gospodarstva v sektorju mobilnosti. Mobilnost vedno bolj poganja povpraševanje, kar vodi k optimalnejši uporabi prometnih virov.

Multimodalni prometni sistem podpira to spremembo in ima ključno vlogo v pristopu EU k mobilnosti z nizkimi emisijami. Zato je potrebna javna intervencija za spodbujanje te spremembe.

Cilj projekta

Integrirano omrežje multimodalnih mobilnostnih storitev

MULTI-E je del t.i. Globalnega Projekta, ki želi ustvariti omrežje, ki povezuje 12 večjih mest v regiji z več kot 50.000 prebivalci, znotraj teh mest pa vzpostavlja e-avtobuse. S tem bo elektrificiranih približno 450 avtobusnih linij, ki bodo zamenjale skoraj 1.500 dizelskih avtobusov. Poleg tega bodo v 15 večjih mestih v regiji uvedene storitve e-MaaS, kot je npr. souporaba e-avtomobilov.

Poudarek je na baltiško-jadranskem koridorju, s podaljšanjem v Zagreb, na Mediteran in v rensko-donavski koridor. Projekt se izvaja v devetih mestih, ki so na omenjenih koridorjih in štirih osrednjih vozliščih. Načrtovana je izgradnja več kot 500 postaj za stisnjeni zemeljski plin, s posebnim poudarkom na Sloveniji in Hrvaški.

Načrtovane aktivnosti v projektu

  • Nadgradnja obstoječih storitev javnega prevoza s prehodom na novo čisto gorivo kot ključni element postopnega opuščanja vozil na konvencionalna goriva v mestih do leta 2050. Delna elektrifikacija javnega potniškega prometa v Kopru in v Mariboru, ter medmestnega prometa iz Ljubljane. 
  • Uvedba novih storitev, ki nudijo inovativne možnosti prevoza brez emisij prek e-carsharinga, e-taksija in drugih storitev.  
  • Uvedba pametnih tehnologij, ki združujejo več storitev čiste mobilnosti v platforme za javno souporabo, e-taxi in upravljanje s flotami. 
  • Širitev mreže polnilne infrastrukture za električna vozila in vozila na stisnjen zemeljski plin v mestih in na avtocestah.

Pomemben korak v izpolnjevanju trajnostnih ciljev

S strategijo do leta 2025 se je Petrol zavezal k odločni energetski tranziciji, s katero želi soustvarjati zeleno prihodnost. Tudi, ko gre za prihodnost cestnega prometa. Razvoj novih rešitev na področju elektromobilnosti predstavlja pomemben steber Petrolovega trajnostnega in inovativnega poslovanja. Tudi ko gre za vzpostavitev, upravljanje in vzdrževanje infrastrukture za polnjenje električnih vozil ter zagotavljanje storitve polnjenja.