Sončne elektrarne Petrol Green

S pomočjo evropskih sredstev bomo na prodajnih mestih Petrola po Sloveniji zgradili sončne elektrarne, ki bodo pomagale napajati naše bencinske servise in manjšati emisije toplogrednih plinov.

Osnovni podatki operacij

PETROL GREEN 1
Trajanje operacije: 25. februar 2022 do 31. oktober 2023
Vrednost operacije: 2.224.240,85 €
Vrednost sofinanciranja: 444.848,17 €. Financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

PETROL GREEN 2
Trajanje operacije: 8. junij 2022 do 31. oktober 2023 
Vrednost operacije 1.324.298,48 € 
Vrednost sofinanciranja: 264.859,69 €. Financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

PETROL GREEN 3 
Trajanje operacije: 16. september 2022 do 31. december 2023
Vrednost operacije: 575.498,97 €
Vrednost sofinanciranja: 112.320,00 €. Financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Operacije potekajo v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. So del prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, ter prednostnih naložb Spodbujanje proizvodnje in distribucija energije, ki izvira iz obnovljivih virov, s specifičnim ciljem povečanja deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Osnovni podatki projekta

logo 1    logo 2                   
Opis projekta

Prodajna mesta, ki jih napaja moč sonca

Na Petrolu naše uporabnike na njihovih poteh spremljamo na več kot 300 prodajnih mestih po vsej Sloveniji. V sklopu operacij Petrol Green bomo na njih postavili naprave za proizvodnjo elektrike z izrabo sončne energije: 46 v operaciji Petrol Green 1, 24 v Petrol Green 2 in 15 v Petrol Green 3.

Tako bomo poskrbeli, da bo energija, ki bo pomagala napajati naša prodajna mesta, pridobljena iz okolju prijaznih trajnostnih virov.

Prodajna mesta, nadgrajena v sklopu operacij Petrol Green, se bodo pridružila 15 Petrol prodajnim mestom po vsej državi, ki za svoje delovanje že koristijo moč sončnih žarkov.  

4,35 MW zelene električne energije in 2.206 ton emisij manj

Petrol Green 1
V sklopu operacije Petrol Green 1 smo se zavezali, da bomo na vseh 46 predvidenih lokacijah Petrol sončnih elektrarn skupaj proizvedli 2,403 MW trajnostne električne energije na leto. Ko bo gradnja zaključena, bomo zaradi okolju prijazne proizvodnje elektrike emisije toplogrednih plinov zmanjšali za 1.161 ton CO2 na leto.

Petrol Green 2
V sklopu operacije Petrol Green 2 bomo na vseh 24 predvidenih lokacijah Petrol sončnih elektrarn skupaj proizvedli 1,39 MW trajnostne električne energije na leto. Emisije toplogrednih plinov bomo tako zmanjšali za 745 ton CO2 na leto.

Petrol Green 3
V sklopu operacije Petrol Green 3 bodo sončne elektrarne na vseh 15 predvidenih Petrol lokacijah skupaj proizvedle 0,5616 MW trajnostne električne energije na leto. Okolju prijazna proizvodnja elektrike bo emisije toplogrednih plinov zmanjšala za 300 ton CO2 na leto.

Pomemben korak v izpolnjevanju trajnostnih ciljev

S strategijo do leta 2025 se je skupina Petrol zavezala k odločni energetski tranziciji, s katero želi soustvarjati zeleno prihodnost. Posebno mesto v energetski tranziciji ima proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov, kjer si bomo utirali pot med najpomembnejše ponudnike v JV Evropi.

Operacije Petrol Green bodo pomembno prispevale k izpolnjevanju strateških trajnostnih ciljev Petrola, visokih nacionalnih energetsko-podnebnih ciljev in evropskega cilja podnebne nevtralnosti (vključno z vmesnim ciljem, da bo EU do leta 2030 zmanjšala emisije za vsaj 55 %).