SI-Geo-Electricity

S pilotno geotermično elektrarno na obstoječi plinski vrtini Pg-8 bomo vpeljali povsem nov način proizvodnje električne energije z uporabo geotermične gravitacijske toplotne cevi.

Preverite spletno stran projekta

Osnovni podatki projekta

Trajanje projekta: 2022 do 2024

Vrednost projekta: 900.210,98 €

Vrednost sofinanciranja: 622.600,00 €

Financira Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014-2021

Sodelujejo:
  • Petrol Geo, d.o.o. 
  • Dravske elektrarne Maribor, d.o.o. (DEM)
  • HSE INVEST, d.o.o.  
  • Univerza v Mariboru
  • Geološki zavod Slovenije (GeoZS)

Projekt se sofinancira s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) v višini 622.600,00 €, pripadajoče slovenske udeležbe v višini 109.800,00 € in udeležbe Dravskih elektrarn Maribor v višini 167.637,28 €.

               

Izkoriščanje geotermične energije v Sloveniji

Osnovni namen pilotnega projekta SI-Geo-Electricity je uporaba povsem novega načina proizvodnje električne energije z uporabo geotermične gravitacijske toplotne cevi. Gre za slovenski patent SI 23618 A.

Geotermalna energija ima številne prednosti pred tradicionalnimi viri energije, ki temeljijo na fosilnih gorivih. Je čista in varna za okolje, ne proizvaja škodljivih emisij, manjše pa so tudi emisije toplogrednih plinov. Poleg tega so zaloge geotermalne energije praktično neizčrpne.

Uporaba obstoječe vrtine v naselju Čentiba

Pilotna geotermična elektrarna v naselju Čentiba v občini Lendava bo izkoriščala geotermični energetski potencial obstoječe suhe, opuščene - neproizvodne vrtine dolžine približno tri tisoč metrov.

Posebnost uporabe geotermične gravitacijske toplotne cevi je v zaprtem tokokrogu hladiva, kjer je za delovanje potrebna le ena suha vrtina. Geotermična elektrarna na vrtini Pg-8 bo sestavljena iz podzemnega dela tj. geotermične gravitacijske toplotne cevi in nadzemnega dela tj. hladilnega sistema in strojnice.

Izgradnja pilotne geotermične elektrarne

Namen projekta je izgradnja pilotne geotermične elektrarne moči 50 kW s patentirano slovensko tehnologijo izkoriščanja geotermične energije opustošenih vrtin z geotermično gravitacijsko toplotno cevjo.

Po uspešnem testnem obratovanju pilotne geotermične elektrarne se načrtuje izgradnja več novih geotermičnih elektrarn na obstoječih neproduktivnih vrtinah z zadostnim termičnim potencialom. Trenutno je v Sloveniji identificiranih vsaj 15 takšnih vrtin. Izvedba pilotnega projekta bo osnova za nadaljnjo optimizacijo samega principa ter možno povečanje proizvodnje električne energije in znižanje investicijskih vlaganj.

Pomemben korak v izpolnjevanju trajnostnih ciljev

S strategijo do leta 2025 se je Petrol zavezal k odločni energetski tranziciji, s katero želi soustvarjati zeleno prihodnost. Tudi, ko gre za nove načine pridobivanja energije, ki bodo zmanjšali okoljsko breme, ki ga planetu nalaga proizvodnja elektrike.   

S črpanjem čistih in obnovljivih naravnih virov bo projekt prispeval k izpolnjevanju strateških trajnostnih ciljev Petrola, nacionalnih energetsko-podnebnih ciljev in evropskega cilja podnebne nevtralnosti (vključno z vmesnim ciljem, da bo EU do leta 2030 zmanjšala emisije za vsaj 55 %).