Organigram

Organigram matične družbe Petrol d.d., Ljubljana na dan 25.9.2019:

organigram