Organigram

Organigram matične družbe Petrol d.d., Ljubljana:

Organigram matične družbe Petrol d.d., Ljubljana