Elektromobilnost

Skladno s svojo zavezanostjo k trajnostnemu napredku Petrol prevzema ključno vlogo pri preboju množične elektromobilnosti v Sloveniji in na Hrvaškem.


Petrolova vizija je postati vodilni ponudnik integriranih rešitev v jugovzhodni Evropi na področju e-mobilnosti. Razvijamo nove pametne rešitve na področju elektromobilnosti in storitev mobilnosti, ki bodo dolgoročno pomemben steber Petrolovega trajnostnega in inovativnega poslovanja.
 

V letu 2018 smo prodali oziroma postavili 57 novih električnih polnilnic (od tega na 39 izvajamo tudi storitev polnjenja) oz. upravljali in nudili storitve električnega polnjenja na 105 električnih polnilnicah.

Petrol je eden prvih v regiji, ki poslovnim uporabnikom pomaga pri čim lažjem prehodu v trajnostni in brezogljični električni vozni park s kar najnižjimi stroški. Naš nabor celovitih poslovnih storitev obsega vse od najema vozil s celovitim upravljanjem in vzdrževanjem voznega parka do vzpostavitve in upravljanja polnilne infrastrukture, kakor tudi storitve polnjenja in pomoči uporabnikom ter korporativne souporabe vozil. V letu 2018 smo nadaljevali z delom na mednarodnih projektih, ki sta se začela v letu 2017, to sta NEXT-e in URBAN-e. Uspešno smo kandidirali na razpisu v okviru evropskega finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope in v letu 2018 zagnali nov projekt MULTI E. Skupni imenovalec vseh treh projektov je implementacija alternativnih goriv, dekarbonizacija in inovacije v transportu. V ta namen vzpostavljamo mrežo polnilne infrastrukture z alternativnimi viri energije, kot sta električna energija in komprimiran zemeljski plin, in trajnostne storitve pametne mobilnosti, med njimi tudi intermodalno tržnico prevozov. V letu 2018 smo uspešno lansirali mobilno aplikacijo OneCharge, ki omogoča uporabo polnilnih postaj preko mobilnega telefona, možna so različna plačilna sredstva. Prav tako vpeljujemo nove in inovativne poslovne modele za podjetja in mesta: vozilo kot storitev, e-taxi (platforma in električna vozila) in korporativna souporaba vozil.

Trajnostna zgodba : E-mobilnost

Predvajaj