Obnovljivi, alternativni energenti

V Petrolu smo v skladu z zakonodajo o obnovljivih virih energije v prometu pričeli z aktivnostmi priprave in prilagajanja prodajne infrastrukture za uvajanje alternativnih goriv na prodajna mesta. 

Na osnovi evropske direktive 2014/94/ES, s katero so podrobneje opredeljeni pogoji za pospešeno uvajanje alternativnih goriv na segmentu prometa, je oktobra 2016 stopila v veljavo nova Uredba o obnovljivih virih energije v prometu. Ta je zamenjala do tedaj veljavno Uredbo o biogorivih, z njo pa so bili postavljeni novi zakonski okviri za postopno uvajanje biogoriv na trg, kot enega od alternativnih pogonskih virov v prometu. Skladno s tem smo v Petrolu v letu 2017 pričeli z aktivnostmi priprave in prilagajanja prodajne infrastrukture za uvajanje biogoriv na prodajna mesta. Pri tem so bile upoštevane pridobljene izkušnje iz preteklosti ter predvsem najboljše svetovne prakse pri uvajanju biogoriv v redno rabo.

Ključno pri tem je bilo:

  • zagotoviti ustrezne nabavne vire (preverjanje in potrjevanje proizvajalcev biodizla),
  • poiskati in uveljaviti rešitve, ki zagotavljajo postopen in za prodajni proces čim bolj nemoteč prehod na biogoriva (izbor bencinskih servisov, čiščenje rezervoarjev, logistika dobav),
  • predvideti vplive in učinke pri manipulaciji in skladiščenju biogoriv (čistih biogoriv in v mešanicah z naftnimi gorivi),
  • zagotoviti popolno varnost rabe in obratovanja s tovrstnimi gorivi na prodajnih mestih.