Strateška partnerstva

Družba Petrol se močno zaveda družbene odgovornosti, zato je k delu pristopila povsem neprofitno in z veliko energije povezovala deležnike pri dosegi cilja za oblikovanje predloga strategije.

Petrol je kot predsedujoči v Sekciji za trajnostno mobilnost v gospodarsko interesnem združenju CER (Center energetskih rešitev) v letu 2016 aktivno sooblikoval konzorcij deležnikov iz gospodarstva, akademske in raziskovalne sfere in je na natečaju Ministrstva za okolje in prostor pridobil naročilo za oblikovanje Študije o potrebnih dodatnih ukrepih za povečanje deleža vozil na alternativna goriva v Sloveniji in predlog strategije razvoja na področju alternativnih goriv.