Strateška partnerstva

Petrol je med protagonisti in integratorji prehoda v nizkoogljično družbo tudi na področju prometa. Petrol kot predsedujoči v Sekciji za trajnostno mobilnost v gospodarsko interesnem združenju CER koordinira konzorcij deležnikov iz gospodarstva, akademske in raziskovalne sfere, ki je aktivno vključen v pripravo strokovnih podlag za področne strategije in razpravo o zakonodajnih in izvedbenih korakih.