Dobre prakse

V Petrolu se zavedamo moči sokreacije in soinovacij. Dinamično se povezujemo z različnimi akterji na številnih področjih. Tako ustvarjamo nove vrednosti.

Za novejši način kadrovanja se izkazuje Hackathon, inovativni poslovni vikend, kjer številni mladi predstavijo rešitve določenega poslovnega problema, ki ga razpiše Petrol.

Petrolov inovativni vikend smo pripravili v oktobru 2016 skupaj z ABC-pospeševalnikom. Izziv Hackathona je bila Petrolova nova mobilna aplikacija Na poti. Izziv je bil, kaj bi si kot uporabniki želeli, kaj potrebujemo, kaj predlagamo ..., da nam Petrol zagotovi na poti preko svoje mobilne aplikacije.

Na mednarodnem razpisu Climate Launchpad za omejevanje posledic podnebnih sprememb je v letu 2016 sodelovalo 30 držav s preko 700 inovativnih poslovnih idej. Petrol je podprl nacionalni natečaj, ki ga je za Slovenijo organiziral Center odličnosti nizkoogljične tehnologije. Na slovenskem finalu se je pomerilo šest projektov, ki jih je ocenjevala strokovna komisija, v kateri je poleg Tehnološkega parka Ljubljana in družbe Inea sodeloval tudi Petrol. Pri ocenjevanju so bila upoštevana merila poslovnega ali tržnega potenciala, socialnega vpliva s potencialom ustvarjanja novih delovnih mest in inovacijsko- tehnološka merila z vplivom na zmanjševanje podnebnih sprememb. V Sloveniji je zmagal idejni projekt ogrevalnega sistema, ki bazira na stroškovno učinkovitem elektroliznem generatorju.

Petrol je sodeloval kot glavni pokrovitelj neprofitnega projekta Slovenian Case Challenge, ki ga je organizirala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. Gre za tekmovanje študentov različnih fakultet in študijskih ved pri reševanju poslovnih problemov podjetij, ki mladim ponuja možnost pridobitve praktičnih znanj z reševanjem realnih izzivov. Študentje so v okviru Petrolovega poslovnega izziva "Kaj kupci menijo o trajnostnem delovanju Petrola", izbrali metodologijo, pripravili in izvedli tržno raziskavo s trajnostnimi vsebinami pri končnih kupcih Petrola. S pridobitvijo podatkov, kaj je kupcem pomembno in kaj od podjetja pričakujejo, bomo v Petrolu lahko razvijali in širili trajnostne koncepte za različna področja svojega delovanja ter kakovostnejše upravljali trajnostne vsebine, ob tem pa dosegali dodano vrednost tudi na drugih področjih.