Dobre prakse

V Petrolu se zavedamo moči sokreacije in soinovacij. Dinamično se povezujemo z različnimi akterji na številnih področjih. Tako ustvarjamo nove vrednosti.

Skupina Petrol se zaveda velikih izzivov, ki jih ima širša družba na področju embalaže in odpadne embalaže, zato želi s prodornimi idejami in ambicioznimi cilji narediti pomembne korake pri prehodu k bolj trajnostni servisni embalaži. Spodbuda za te spremembe so zakonodaja, ki omejuje plastiko za enkratno uporabo in viša zahtevane cilje ravnanja z odpadno embalažo, kupci, ki vse bolj upoštevajo trajnostne vidike potrošnje, in lastna zaveza, saj želi skupina Petrol z zgledom spreminjati vedenjske vzorce potrošnikov. S 27 različnimi dobavitelji smo tako v Petrolu konec leta 2018 izvedli set trajnostnih delavnic na področju servisne embalaže. Iskali smo dobre prakse in prebojne ideje za strateško oblikovanje prehoda k bolj trajnostni servisni embalaži. Skupaj smo začrtali smernice trajnostne preobrazbe Petrolove servisne embalaže do leta 2030.

V konzorciju 19 partnerjev smo uspešno kandidirali na javnem razpisu Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL3-6) Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, prednostno področje S4 - Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, s programom Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio osnovanih produktov. Sodelujemo v dveh razvojno-raziskovalnih projektih, in sicer Razvoj tehnologij za energetsko izrabo odpadnih snovnih tokov in Razvoj prototipov za energetsko izrabo odpadnih snovnih tokov. Program se izvaja v obdobju 2016–2020.

Uspešno smo kandidirali na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javne agencije SPIRIT Slovenija v sklopu Pilotni/demonstracijski projekti – 1. sklop: pretvorba, distribucija in upravljanje energije ter pridobili dva projekta. V konzorciju devetih partnerjev vodimo projekt Demonstracija celostnega energijskega upravljanja (DEUP). V konzorciju štirih partnerjev sodelujemo pri projektu Optimizacija pretvorbe energije za zmanjšanje deleža rabe fosilnih goriv z vodikom pri industrijskemu taljenju stekla (OPERH2).

V sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani smo izvedli projekt Program po kreativni poti do praktičnega znanja. Z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa reševanja praktičnih izzivov na lokaciji realnega vodovodnega sistema v Občini Jezersko je bil namen projekta podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja in kreativnega razmišljanja sodelujočih študentov, kar jim v nadaljevanju omogoča lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev v gospodarstvu. Partnerji pri projektu smo bili Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Občina Jezersko, Komunala Kranj in Petrol.