Petrolove pobude

Skupina Petrol je izjemno razvejana, zato ima bogato paleto deležnikov z različnimi interesi. Z vsako izmed ključnih skupin deležnikov želimo imeti korektne, odprte odnose.

Skupina Petrol je prepoznan sogovornik na naslednjih področjih, ki imajo vpliv na trajnostni razvoj družbe:

  • trajnostna mobilnost (infrastruktura za obnovljiva in alternativna goriva …),
  • sistemske spremembe za prehod v zeleno gospodarstvo oziroma krožno gospodarstvo,
  • energetsko področje (URE, OVE, OVE v prometu - biogoriva),
  • trajnostni razvoj mest in lokalnih skupnosti
  • digitalizaciji za trajnostne rešitve
  • družbeno odgovornih projektih