Petrol sprejel ambiciozno strategijo skupine Petrol za obdobje do leta 2022

Ljubljana, 18. junij 2018 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na današnji 16. seji obravnaval in potrdil Strategijo skupine Petrol za obdobje 2018 2022. Strategija postavlja temelje poslovnega delovanja skupine Petrol v prihodnjih štirih letih. Do leta 2022 bodo prihodki od prodaje presegli 5 milijard evrov, EBITDA je predviden v višini 233 milijonov evrov, čisti poslovni izid pa v višini 116 milijonov evrov, kar je 33 % več glede na plan 2018. Naložbe v stalna sredstva so v obdobju 2018 2022 predvidene v skupni višini 521 milijonov evrov, kar je pomemben pogoj za dolgoročno učinkovito rast, razvoj in poslovno uspešnost skupine Petrol. Osnovni vodili pri oblikovanju in izvajanju strateškega načrta sta zagotavljanje poslovne rasti in povečevanje dobičkonosnosti poslovanja ob hkratni zavezanosti trajnostnemu razvoju.

Besedilo je razvidno v pripetem dokumentu.

Nada Drobne Popović
predsednica nadzornega sveta

Tomaž Berločnik
predsednik uprave

Priponke
Datum

19.6.2018 0:00

* * *