Z našo energijo povezali otroke in njihove starše

Junaki 3. nadstropja so še posebej junaški otroci. To so otroci, ki se zdravijo ali so se zdravili na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani. Že v rani mladosti se soočajo s težkimi preizkušnjami, zato še toliko bolj ob sebi potrebujejo podporo svojih staršev. Da bi lahko junaške otroke v času zdravljenja spremljalo čim več staršev, so se na PM Zadvor, PM Ljubljana-Polje in PM Zalog, odločili, da pri tem pomagajo z donacijo Naša energija povezuje. 

Tovrstna zgodba povezovanja naše energije z društvom Junaki 3. nadstropja ima kar dve srčni plati. Prva je že sama donacija Naša energija povezuje, v kateri so se združila tri prodajna mesta. »Z donacijo smo želeli staršem otrok, ki so zboleli za rakom omogočiti bivanje v bolnišnici ob bolnem otroku. Zavedamo se namreč, da je prisotnost starša v bolnišnici za bolnega otroka izjemnega pomena,« z nami deli Barbara Podlogar, poslovodja na PM Zadvor in PM Ljubljana - Polje. 

Druga srčna plat te zgodbe pa je ta, da so člani društva Junaki 3. nadstropja z donacijo poravnali še zadnja povračila stroškov bivanja staršem otrok z rakom, starejšim od 6 let, ki so bivanje v bolnišnici ob bolnem otroku plačevali sami. Konec leta 2020 je namreč članom društva uspelo, da se je dvignila starostna meja, do katere stroške bivanja plačuje ZZZS. Tako lahko starši otrok z rakom v bolnišnici odslej bivajo brezplačno. Zaradi epidemije in stanja otrok se je donacija izvedla virtualno, z donacijo pa so razveseli kar 200 članov društva.

Datum

1.4.2021 0:00

* * *