Petrolova prodajna mesta poganja energija sončnih elektrarn

Skupina Petrol je v teh dneh v svoji energetski tranziciji dosegla pomemben mejnik. V sklopu projekta Petrol Green so namreč zagnali prvi dve sončni elektrarni na strehah prodajnih mest. Do konca leta bodo sončne elektrarne nameščene na skupno 102 prodajnih mestih. V Petrolu so si zastavili cilj, da do konca prihodnjega leta s trajnostnimi viri energije opremijo vsa prodajna mesta v Sloveniji, ki so ustrezna za namestitev. Sočasno že poteka priprava dokumentacije in pridobivanje dovoljenj za naslednjo fazo projekta v Sloveniji in njegovo širitev na Hrvaško.

Skupina Petrol se je v svoji strategiji zavezala k odločni energetski tranziciji, s katero želi soustvarjati zeleno prihodnost. Posebno mesto v energetski tranziciji ima proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov, kjer si že utirajo pot med najpomembnejše ponudnike na trgih, kjer delujejo. Petrol upravlja, gradi in razvija elektrarne iz obnovljivih virov vetra, sonca in vode na lokacijah v regiji, kjer je možno ekonomsko učinkovito in okolju neškodljivo izkoriščati potencial naravnih virov energije. Velik potencial vidijo tudi v lastnih objektih in strehah prodajnih mest. Tako so leta 2022 zagnali projekt Petrol Green, v sklopu katerega bodo na prodajna mesta in ostale lastne objekte namestili sončne elektrarne ter s tem pomembno prispevali k izpolnjevanju tako strateških trajnostnih ciljev Petrola kot tudi visokih nacionalnih energetsko-podnebnih ciljev in evropskega cilja podnebne nevtralnosti. 

Prvi dve sončni elektrarni, v okviru projekta Petrol Green, so zagnali na prodajnem mestu Poljčane in prodajnem mestu Maribor - Na Poljanah, do konca leta pa bodo sončni paneli nameščeni že na 102 prodajnih mestih po Sloveniji. 87 sončnim elektrarnam iz projekta Petrol Green se bo pridružilo 15 že obstoječih, ki proizvajajo energijo že od leta 2010. Skupaj bodo dosegle moč 5,25 MW, kar bo na letni ravni proizvedlo 5.500 MWh električne energije. Z namestitvijo sončnih panelov bodo tako poskrbeli, da bo energija, ki pomaga napajati Petrolova prodajna mesta, pridobljena iz okolju prijaznih trajnostnih virov. To bo na eni strani pomembno prispevalo k zmanjšanju izpustov emisij CO2, hkrati pa bodo s tem zagotovili do 50-odstotno energetsko samozadostnost prodajnih mest. Z optimizacijo upravljanja z energijo in z zniževanjem stroškov obratovanja v skupini Petrol povečujejo možnost investiranja v nove energetske in trajnostne projekte. Petrol s tem izvaja energetsko tranzicijo zase in za svoje kupce ter zagotavlja zeleno energijo iz obnovljivih virov.  

Projekt Petrol Green je razdeljen na več faz: Petrol Green 1 (46 prodajnih mest), Petrol Green 2 (24 prodajnih mest) in Petrol Green 3 (17 prodajnih mest). Za izvedbo omenjenih treh faz bo Petrol prejel nepovratna sredstva, in sicer na podlagi prijave na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. Petrol sočasno že izvaja aktivnosti za pripravo dokumentacije in pridobivanje dovoljenj za naslednjo fazo projekta v Sloveniji ter njegovo širitev na Hrvaško. 

Petrol lastne sončne elektrarne namešča tudi z mislijo na področje e-mobilnosti. Ta električna energija bo nepogrešljiv pogon tudi za vse e-polnilnice in baterijske hranilnike, ki so že oz. še bodo postavljeni na Petrolovih prodajnih mestih. 
 

Petrolova prodajna mesta odslej poganja energija iz sončnih elektrarn

Petrolova prodajna mesta odslej poganja energija iz sončnih elektrarn_1

Datum

18.8.2023 0:00

* * *