Energija naše odgovornosti

Družini prijazno podjetje

Zavezani smo k boljšemu usklajevanju dela in družine ter k večanju družbene odgovornosti, zato že vse od leta 2010 redno dopolnjujemo in razvijamo ukrepe tudi v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. Za boljše usklajevanje dela in prostega časa izvajamo danes skupno že 23 ukrepov, ki jih lahko koristijo praktično vsi zaposleni, ne glede na delovno mesto ali lokacijo dela. Med najvidnejšimi so: časovni konto, časovni bonus, delo od doma, delo s skrajšanim delovnim časom, paket za novorojenca, prost dan za prvošolca, odprta vrata in aktivne počitnice za otroke zaposlenih, družinski dan, pa tudi prostovoljstvo in mentorstvo.

Zdravo v Petrolu

Zdravje je ena naših najpomembnejših vrednot in hkrati tudi eden od osnovnih pogojev, da lahko uspešno opravljamo svoje delo. S tem zavedanjem smo v Petrolu že pred leti osnovali program Zdravo v Petrolu, katerega osnovni namen je vse generacije zaposlenih spodbuditi k aktivnejši skrbi za lastno zdravje. Sprejeta strategija programa Zdravo v Petrolu za obdobje do leta 2022 kot prioritetna področja za načrtovanje ukrepov promocije zdravja zaposlenih pokriva fizično zdravje, zdravo prehrano in duševno zdravje. Znotraj programa zaposlenim nudimo izobraževanja, osveščanja, individualne posvete in aktivne odmore.

Vračamo družbi

Od leta 2010 dalje zaposleni izvajamo akcijo Naša energija povezuje, v okviru katere sredstva namesto za nakup poslovnih daril namenimo humanitarni pomoči. Vsako prodajno mesto v Sloveniji predlaga humanitarni projekt, za katerega namenimo po 200 EUR. Del našega družbenega odtisa so tudi aktivnosti korporativnega prostovoljstva Vračamo družbi, ki jih negujemo že od leta 2012, v okviru katerih zaposleni pripevamo s svojim prostovoljnim delom, znanjem ter zbiranjem materialne pomoči. Prav slednje – humanitarne zbiralne akcije, so nam še posebej pri srcu, zato smo jih tudi poimenovali Energija srca.

Ravnamo, kot je prav

Energija našega ravnanja je kodeks ravnanja v družbi Petrol. Petrolov kodeks je nabor pravil, standardov obnašanja in pričakovanih ravnanj. Določa, kako v podjetju delujemo, ter nas usmerja vedno in povsod. Pripoveduje, kaj je dobra praksa v naši družbi, in kako delujemo v svojem vsakodnevnem delovnem okolju. Kodeks je prilagojen času, ki ga živimo. Njegov namen ni prepovedovati in sankcionirati, temveč predlagati in svetovati. Služi nam kot pripomoček pri vsakodnevnem ravnanju in zaposlenim pomaga, da se izognejo situacijam, ko bi kršili zakonodajo, povzročili škodo podjetju ali drugače škodili njegovemu ugledu.