Občina Brda in Petrol podaljšala Koncesijsko pogodbo za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave v občini Brda

Občina Brda in Petrol sta 23. aprila 2018 podpisala Aneks h koncesijski pogodbi za upravljanje in vzdrževanje Javne razsvetljave v Občini Brda, v okviru katere bo družba Petrol zamenjala del svetil z LED svetilkami. Hkrati pa sta podaljšali koncesijsko obdobje za 5 let.

Ob sklenitvi koncesijske pogodbe in zamenjavi svetilk javne razsvetljave v Občini Brda v letu 2013 ni bila izvedena menjava 150 svetilk močnejših moči, ki so sicer skladne z Uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, vendar pa so zaradi razvoja LED tehnologij v zadnjih letih primerjalno postale občutno energetsko preveč potratne. V letu 2016 sta Petrol, kot koncesionar, in Občina Brda pripravila projekt zamenjave predmetnih 150 svetilk in prehod na energetsko visoko učinkovito LED tehnologijo. V poletnih mesecih bo tako izveden dodatni ukrep zamenjave 150 svetilk večjih moči z visoko učinkovitimi led svetilkam. Investicija znaša dobrih 71.000 EUR z DDV, ob tem pa bo ustvarjen dodatni prihranek pri stroških električne energije v višini približno 5.000 EUR letno.

Poleg tega sta se Občina in Petrol z Aneksom k koncesijski pogodbi dogovorila, da podaljšata koncesijsko obdobje iz 10 na 15 let, za kar bo občina Brda prejela 85.000 EUR dodatne koncesijske dajatve.

* * *
Prejšnja Naslednja