Partnerske občine Novo mesto, Nova Gorica in Kranj so s konzorcijem podjetij Telekom Slovenije in Petrol podpisale pogodbo o izvedbi sistema mestne kartice Smart City

Novo mesto, 6. 7. 2018 Na novomeškem rotovžu je danes potekal slovesen podpis pogodbe za izvedbo sistema mestne kartice Smart City, ki bo občanom treh partnerskih občin Novega mesta, Nove Gorice in Kranja omogočala uporabo in plačevanje različnih storitev. Pogodbo sta v imenu občin podpisala novomeški župan Gregor Macedoni in novogoriški župan Matej Arčon, v imenu konzorcija izvajalcev pa je pogodbo podpisal mag. Igor Bohorč, direktor strateške poslovne enote Poslovni trg v Telekomu Slovenije. Poleg Telekoma Slovenije je konzorcijski partner v projektu še Petrol, pri izvedbi pa sodelujeta tudi podjetji Imovation in mBills.

Sistem mestne kartice Smart City bo občanom in obiskovalcem Novega mesta, Nove Gorice in Kranja omogočal uporabo in plačevanje različnih storitev, ki jih ponujajo občine in njihovi javni zavodi, in sicer: parkiranje, javni potniški promet, vstopnine na dogodke in v športne objekte, knjižnične storitve, izposojo koles ipd. Sistem bo na voljo v obliki aplikacije za pametne telefone in tudi v obliki fizične kartice. Uvedba je predvidena še v letošnjem letu.

Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto: "Mestna kartica je pomemben korak na poti uresničevanja naše vizije pametne občine. Prizadevamo si, da se storitve smiselno povezujejo in nadgrajujejo v korist občanov in obiskovalcev našega mesta. Vesel sem, da je konzorcij izvajalcev z močnimi razvojnimi ekipami na področju sodobnih tehnologij prepoznal razvojni potencial slovenskih mest, ki v evropskem merilu ne dosegajo kritične velikosti, vseeno pa želijo občanom zagotoviti tehnološko napredne storitve. Tovrstnih mest je v mednarodnem prostoru ogromno, zato verjamem, da bo prav uspešna realizacija ambicioznega projekta, ki se ga lotevamo v Novem mestu, Novi Gorici in Kranju zgled za ostala mesta in priložnost za naša tehnološka podjetja."

Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica: »Mestna kartica, ki jo s skupnim projektom uvajamo tri mestne občine, predstavlja vzorčni primer povezovanja in sodelovanja mestnih občin, ki ga osebno zelo pozdravljam, predvsem pa pomeni nadgradnjo obstoječih javnih storitev s pametnimi rešitvami, ki bodo uporabnikom omogočale lažje, bolj fleksibilno in bolj udobno koriščenje programov in storitev javnih ponudnikov. Na Mestni občini Nova Gorica v pametni kartici obenem vidimo čezmejni potencial, zato v prihodnosti načrtujemo vzpostavitev enotnega čezmejnega sistema pametne mestne kartice, ki jo bodo lahko koristili prebivalci in obiskovalci obeh mest, Nove Gorice in Gorice.«

»Sistem mestne kartice Smart City je projekt, v katerem kot enakovredna partnerja nastopata Petrol MBILLS in Telekom Slovenije, in sicer z namenom, da občanom zagotovimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Z mestno kartico bo namreč možno plačevanje tako z mobilno denarnico Telekoma Slovenije kot z mobilno denarnico Petrol mBills. Smart City je modularen sistem, ki mestnim občinam omogoča postopno vzpostavitev in kasneje nadgradnjo lastne rešitve enotnega pametnega mestnega sistema, s hitrim in enostavnim brezgotovinskim plačevanjem storitev in produktov pa občanom prinaša udobno bivanje in številne prednosti, ki jih prinaša sodobna tehnologija,« pravi mag. Igor Bohorč, direktor strateške poslovne enote Poslovni trg v Telekomu Slovenije.

»Skupno javno naročilo Mestne kartice občin Novo mesto, Kranj in Nova Gorica je lep primer povezovanja v javnem sektorju. Današnji dogodek pa je posebna prelomnica tudi zaradi tega, ker se tovrstno povezovanje gradi v obliki konzorcija med korporacijama Telekom Slovenije in Petrol ter fintech podjetjema Imovation ter MBILLS, kar presega stereotipne delitve. S tem sodelovanjem želimo postati dober zgled in skupaj omogočiti uporabnikom največjo možno izbiro in kvaliteto storitve. Veseli nas, da smo vsi pomembni akterji združili svoje rešitve in tako zagotovili nove sodobne brezgotovinske metode plačevanja.« je dejal mag. Primož Zupan, direktor MBILLS.

Kaj je Smart City?

Mestne občine Kranj, Novo mesto in Nova Gorica, ki nastopajo kot skupen naročnik, so v postopku javnega naročila za izvajanje storitev »Mestne kartice« izbrale rešitev Smart City Telekoma Slovenije in Petrola. Telekom Slovenije in Petrol bosta kot konzorcijska partnerja skupaj s podizvajalcema Imovation, d.o.o., in mBills, d.o.o., sistem v partnerskih občinah vzpostavila in kasneje z njim upravljala. Rešitev je del ekosistema mobilnih denarnic, ki ga sicer Telekom Slovenije in Petrol razvijata ločeno.

Smart City vključuje številne napredne rešitve, primerljive s podobnimi sistemi po svetu. Sistem je modularen, tako da omogoča enostavno vzpostavitev, pa tudi nadgradnjo. Smart City omogoča hitra, transparentna in enostavna brezgotovinska plačila storitev in produktov.

* * *
Prejšnja Naslednja