Trajnostno poročilo skupine Petrol 2018

Trajnostni razvoj je prioriteta skupine Petrol, za katero je odgovorno najvišje vodstvo. Zaradi njegovega pomena skupina Petrol od leta 2012 izdaja dveletna samostojna trajnostna poročila, ki so komplementarna z letnim poročilom. Trajnostne vsebine v skrčeni obliki sicer objavlja tudi v letnih poročilih. Pričujoče trajnostno poročilo je torej četrto po vrsti. Namen ločenega dokumenta je podrobneje predstaviti trajnostne strateške usmeritve in izzive, cilje, programe in projekte ter seveda rezultate. Petrolova dejavnost je kompleksna in razvejana, zato nenehno razvijajo metodologijo trajnostnega razvoja, merjenja, evalviranja in poročanja.

Pri pripravi koncepta poročila so se naslonili na standarde trajnostnega poročanja GRI in njihovo deležniško matriko. Na podlagi prepoznanih interesov strateških deležnikov, ki so jih raziskali z obsežno anketo, so določili bistvena trajnostna področja in kazalnike.

Vsak segment njihovega delovanja temelji na poslovni in trajnostni strategiji ter drugih področnih strategijah in politikah. Strateške in poslovne okvire skupine Petrol so predstavili v prvem delu poročila. Ekonomske in poslovne kazalnike so skrčili le na tiste, ki so za razumevanje trajnostnega konteksta najbolj indikativni, podrobnejši podatki pa so na voljo v letnem poročilu. Med družbenimi odnosi posebej izpostavljajo zaposlene, segmentirano pa prikazujejo tudi odnose z drugimi deležniki in širšim družbenim okoljem.

Zaradi narave njihove dejavnosti kot največje energetske družbe v Sloveniji je Petrolov okoljski odtis posebej pomemben. Razkrivajo ga v dveh segmentih – odtis lastne dejavnosti in odtis naše tržne ponudbe.
Pri pripravi vsebine so po najboljših močeh vključili vse ključne notranje in zunanje deležnike, in sicer preko različnih komunikacijskih kanalov. Pri določitvi področij, tem ter pri meritvah, analizi in predstavitvi rezultatov so sodelovala vsa ključna področja skupine Petrol.

Petrolovo poročanje je transparentno in vsebuje podatke, katere trenutno upravljajo. Pri izbiri vsebine so ključni naslednji atributi: bistvenost, vključenost deležnikov in trajnostni kontekst. Pri podajanju vsebine so se trudili za uravnoteženost, primerljivost, točnost, jasnost in zanesljivost podatkov.

Področje trajnostnega razvoja na izvršni ravni upravlja področje Trajnostni razvoj, kakovost in varnost. Skrbnica metodologije trajnostnega razvoja in poročanja o trajnostnem razvoju je dr. Marta Svoljšak Jerman, direktorica TRKV.

Trajnostno poročilo skupine Petrol 2018

* * *
Prejšnja Naslednja