Obvestilo o ukrepih glede koronavirusa

Družba Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Petrol) sporoča, da so skladno z Odlokom Vlade RS o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS (Ur. l. RS 25/2020) od danes naprej zaprti vsi gostinski lokali na Petrolovih prodajnih mestih, ravno tako so prenehali delovati vsi Fresh kotički za hitro pripravo hrane, zaprtih je tudi 5 prodajaln HopIN v mestnih središčih, še naprej pa ostajajo odprti bencinski servisi.

Petrol izvaja vse potrebne ukrepe za nemoteno poslovanje in oskrbo z energenti in bo tudi ob morebitnem zapiranju nekaterih prodajnih mest zagotavljal ustrezno mrežo prodajnih mest.

V Petrolu pozorno spremljamo širjenje koronavirusa že vse od njegovega pojava in sproti sprejemamo ustrezne ukrepe na ravni organizacije dela s ciljem zagotovitve neprekinjenega poslovanja, v prvi vrsti pa skrbimo za zdravje vseh deležnikov v Petrolu. Osrednji fokus uprave in koordinacijskega tima za koronavirus, ki skrbi za vse potrebne zaščitne ukrepe za zaposlene ter pripravlja načrte, politike, protokole, navodila in obvestila, ki jih uvaja in izvaja glede na faze razvoja širjenja okužbe že vse od 24. februarja 2020, je skrb za varnost in zdravje zaposlenih in kupcev. Ob tem je Petrolova prioriteta zagotavljati čim bolj nemoteno poslovanje na vseh lokacijah, ter seveda zagotoviti pomembno oskrbo z energenti v državi.

Več o vseh ukrepih, ki jih izvaja Petrol, lahko preberete na spletni strani https://www.petrol.eu/sl pod rubriko Aktualno.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana

* * *
Prejšnja Naslednja