Preklic 31. skupščine delniške družbe Petrol d.d., Ljubljana

Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana obvešča delničarje, da na podlagi svojega sklepa z dne 2.4.2020 ob soglasju nadzornega sveta 

preklicuje 31. skupščino delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana, sklicano za četrtek, dne 23.4.2020,

ob 10:00 uri v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, Ljubljana, ki je bila objavljena na portalu AJPES, spletni strani Ljubljanske borze d.d. (SEONET) in spletni strani družbe dne 13.3.2020.

Odločitev o preklicu je bila sprejeta zaradi upoštevanja prepovedi iz Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/2020), sprejetega z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19).

Uprava in nadzorni svet delničarje obveščata da bosta takoj po prenehanju omejitev gibanja in zbiranja, dopolnila finančni koledar z novim datumom skupščine ter da bo uprava sklicala novo skupščino.

Informacija o preklicu skupščine bo od 3. aprila 2020 dalje objavljena tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.petrol.si).

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji