Petrol sprejel ambiciozno strategijo skupine Petrol za obdobje 2021 do 2025

Ljubljana, 28. januar 2021 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na današnji 1. seji obravnaval in potrdil Strategijo skupine Petrol za obdobje 2021 – 2025.

Strategija skupine Petrol za obdobje 2021 – 2025 postavlja temelje poslovnega delovanja skupine Petrol v prihodnjih štirih letih. Za leto 2025 je predviden EBITDA v višini 336 mio EUR, čisti poslovni izid pa v višini 180 mio EUR. Naložbe v obdobju 2021 – 2025 so predvidene v skupni višini 698 milijonov evrov, kar je pomemben pogoj za dolgoročno učinkovito rast, razvoj in poslovno uspešnost skupine Petrol. Osnovni vodili pri oblikovanju in izvajanju strateškega načrta sta zagotavljanje poslovne rasti in povečevanje dobičkonosnosti poslovanja ob hkratni zavezanosti trajnostnemu razvoju.

Besedilo je razvidno v pripetem dokumentu.

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji