Sestal se je nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana v novi sestavi

Ljubljana, 22. april 2021 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je danes prvič sestal v novi sestavi. Skladno z določili ZGD-1 so člani izvolili predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta.

Delničarji so na 32. skupščini družbe Petrol d.d., Ljubljana dne 28. decembra 2020 za člane nadzornega sveta družbe za štiriletno mandatno obdobje z začetkom mandata 11. aprila 2021 izvolili Aleksandra Zupančiča, Boruta Vrviščarja, Branka Bračka, Alenko Urnaut Ropoša in Maria Seleckyja. Član nadzornega sveta Mladen Kaliterna, ki se mu mandat izteče 16. julija 2021, pa bo s tem dnem nadaljeval nov mandat. Poleg predstavnikov kapitala so v nadzornem svetu še trije predstavniki zaposlenih Alen Mihelčič, Robert Ravnikar in Marko Šavli. Njihov štiriletni mandat je pričel teči 23. februarja 2021.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je dne 25.  marca 2021 prejel odstopno izjavo bodočega člana nadzornega sveta Branka Bračka.

Na 33. skupščini družbe Petrol d.d., Ljubljana je bil za člana nadzornega sveta družbe z začetkom mandatnega obdobja 22. aprila 2021 izvoljen Janez Žlak.

Člani nadzornega sveta so za predsednika nadzornega sveta izvolili Janeza Žlaka, za namestnika predsednika pa Boruta Vrviščarja. Prav tako so izbrali nove člane Revizijske komisije in Komisije za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave.

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič