Ob zaključku projekta Urban-e odprli polnilni park ob Železniški postaji Ljubljana

Družbi Petrol in Slovenske železnice sta ob glavni železniški postaji v Ljubljani odprli prvi polnilni park za električna vozila v prestolnici. Gre za priročno polnilno središče v centru Ljubljane, s sedmimi e-polnilnicami, ki naenkrat lahko zagotovijo energijo za 14 električnih vozil.  

Vozniki električnih vozil (EV) si želijo, da bi bilo polnjenje njihovih jeklenih konjičkov hitro, priročno in enostavno. Obenem pa z dostopno in razvejano infrastrukturo e-polnilnic vplivamo, da se bo trend naraščanja števila električnih vozil nadaljeval tudi v prihodnje. 

Z odprtjem polnilnega parka na parkirišču ob glavni železniški postaji v Ljubljani sta družbi Petrol in Slovenske železnice združili moči ter odgovorili potrebam voznikov e-vozil z dvema hitrima (50kW) in petimi 22 kW polnilnicami. Slednje so postavljene znotraj parkirišča, med tem ko so hitre dostopne že ob parkirišču. Polnilni park je obenem pripravljen še na nadaljnjo širitev, in sicer z dodatnimi šestimi 22 kW polnilnicami ter dodatnimi 12 polnilnimi oz. parkirnimi mesti.

Polnilni park v središču Ljubljane predstavlja prvo partnersko lokacijo Petrola in Slovenskih železnic v Sloveniji, ki uporabnikom električnih vozil nudi različne možnosti polnjenja glede na njihove potrebe, obenem pa lokacija polnilnega parka omogoča dostop in kombinacijo različnih tipov trajnostnega prevoza na enem mestu: vlak, e-taksi, kolo, avtobus, e-kombi itn. Od lanskega leta je ob glavni železniški postaji na voljo tudi sedem električnih vozil GreenGo, namenjenih souporabi, ki jih zagotavljata Petrolova odvisna družba Atet d.o.o. in T2 Rotalab d.o.o.

Z odprtjem polnilnega parka družbi Petrol in Slovenske železnice obenem uspešno zaključujeta projekt URBAN-E, sofinanciran s strani Inštrumenta za povezovanje Evrope pod okriljem Evropske Unije.

Partnerstvo za razogljičenje družbe in izboljšanje uporabniške izkušnje 

Družba Petrol že več kot 70 let zagotavlja potrebe mobilnosti. Z vizijo in pogledom v prihodnost želijo ostati prva izbira na poti, tudi ko gre za nove oblike mobilnosti. Voznikom električnih vozil ponujajo storitve polnjenja na najbolj razvejani in priročni mreži z več kot 310 javnimi polnilnicami v Sloveniji. Skupno v  regiji (Slovenija, Hrvaška, Srbija in Črna gora) upravljajo 434 polnilnic, z načrti za nadaljnjo širitev. „Do konca leta 2023 bo predvidoma v upravljanju že več kot 750 e-polnilnic, do leta 2025 pa želimo doseči mejnik - 1575 e-polnilnic. S širjenjem omrežja polnilnic v Petrolu sledimo zastavljeni viziji, s katero želimo postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo. S širjenjem polnilne infrastrukture bistveno izboljšujemo uporabniško izkušnjo in se dodatno pozicioniramo kot najbolj celovit ponudnik trajnostne mobilnosti v regiji,” pravi mag. Jože Bajuk, član uprave odgovoren za področje Energija, rešitve, logistika in operativno poslovanje v Petrolu. 

Slovenske železnice-Potniški promet izvaja napredne prakse kombiniranega potniškega prometa. Z multimodalnimi storitvami potnikom omogoča lažje in preprostejše potovanje po železnici in zmanjševanje uporabe avtomobilov. Dodatno, s projektom Gremo zeleno ponuja izposojo električnih vozil, s čemer prispeva k znižanju negativnih emisij iz prometa na okolje. „SŽ-Potniški promet želi skupaj z različnimi partnerji povečati dostop do javnega prevoza in se s tem čim bolj približati željam potnikov. Z odprtjem polnilnega parka nadgrajujemo prevozno storitev za večjo trajnostno mobilnost. Konzorcijska pogodba za sodelovanje v projektu Urban-E, ki zagotavlja e-mobilnost ter s tem infrastrukturne in inovativne intermodalne storitve v Ljubljani, Bratislavi in Zagrebu je bila podpisana septembra 2017, medtem ko smo junija 2022 pristopili k podpisu pogodbe o sodelovanju s Petrolom, koordinatorjem projekta Urban-E. Rast števila potnikov se povečuje z novimi voznimi sredstvi, večjo ponudbo ter z dodatnimi intermodalnimi storitvami v okviru koncepta Od doma do cilja. E-mobilnost projekta Urban-E v Ljubljani povečuje ponudbo mednarodnih železniških povezav tudi na koncu poti s polnilnimi mesti v Zagrebu in Bratislavi,” je ob otvoritvi povedala mag. Darja Kocjan, direktorica SŽ-Potniški promet.

Polnjenje e-vozil z aplikacijo OneCharge 

Polnjenje električnih vozil na Petrolovih e-polnilnicah je mogoče z uporabo aplikacije OneCharge, s predhodno prijavo na spletni strani www.onecharge.eu ali s Petrolovo kartico e-mobilnosti. V aplikaciji in na spletni strani OneCharge ter na Petrolovi spletni strani so uporabnikom na voljo informacije o vseh Petrolovih polnilnicah (tip priključka, moč polnjenja, zasedenost, cenik). 

Petrol preko partnerske mreže in s storitvijo gostovanja omogoča brezskrbno čezmejno vožnjo in polnjenje električnih vozil na polnilni infrastrukturi tudi tujim uporabnikom, kar pomeni, da lahko vozniki e-vozil v svojih aplikacijah vidijo tudi nov polnilni park pri glavni železniški postaji v Ljubljani. Uporabniki aplikacije OneCharge in spletne verzije www.OneCharge.eu pa lahko na poti v tujino poiščejo in uporabljajo polnilnice Petrolovih partnerjev 

Več informacij o celovitih rešitvah mobilnosti za posameznike in podjetja je na voljo na Petrolovi spletni strani: www.petrol.si/mobilnost  

O projektu URBAN-E

URBAN-E je del globalnega projekta, katerega cilj je pospešiti uvajanje večstandardne polnilne infrastrukture za električna vozila v skladu z nacionalnimi izvedbenimi okviri in direktivo o infrastrukturi za alternativna goriva EU. Ta projekt je pomemben z vidika doseganja ambicioznega cilja prometa in gospodarstva brez emisij ogljika v Evropi. Sofinanciran je v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope s strani Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA), ki upravlja programe Evropske komisije za razogljičenje in trajnostno rast. 

URBAN-E združuje tri občine (Ljubljana, Zagreb in Bratislava) s podjetji, ki imajo izkušnje na področju polnilne infrastrukture za električna vozila v kohezijskih državah (Petrol d.d., Ljubljana, iz Slovenije, Petrol d.o.o., Zagreb iz Hrvaške in Západoslovenská energetika, a.s. iz Slovaške), železniško podjetje (Slovenske železnice-Potniški promet iz Slovenije), ter inovativna B2C in B2B operaterja transportnih storitev (Go4 iz Slovaške in GoOpti iz Slovenije), da bi oblikovali novo strateško partnerstvo za zeleni mestni promet. Namenjen je pospeševanju e-mobilnosti, intermodalnih potovanj in zelenih prevoznih storitev v mestnih vozliščih osrednjega omrežja, s čimer pomembno prispeva k izvajanju Evropski strategiji za alternativna goriva.

URBAN-E projekt zajema študije s pilotno uvedbo in je bil izveden v osrednjih urbanih vozliščih Ljubljane, Zagreba in Bratislave od marca 2017 do decembra 2022. Vključeval je testiranje mestnih zelenih prevozov med Ljubljano in Zagrebom, uvedbo parkirnih senzorjev za testiranje možnosti upravljanja parkiranja in primeri uporabe pametnega polnjenja. V okviru projekta je bilo vzpostavljeno omrežje 167 polnilnic, od tega 144 navadnih (počasnih do 22 kW) AC in 23 AC/DC postaj za hitro polnjenje. Postavljena polnilna infrastruktura je osredotočena na intermodalnost in priročno povezovanje z drugimi načini prevoza ter vključena v občinske prometne strategije, ki se osredotočajo na dekarbonizacijo, in prispeva k izvajanju nacionalnih načrtov trajnostne mobilnosti. Sprejeti in integrirani sistemi IKT za storitve CPO in EMSP omogočajo upravljanje polnilne infrastrukture, različne primere urbane uporabe in zagotavljajo interoperabilnost med mestnimi polnilnimi omrežji in ostalo infrastrukturo za polnjenje na dolge razdalje. Razvita intermodalna platforma v mestu Bratislava z aplikacijo ˝Po meste˝ je inovativna intermodalna rešitev, ki podpira zelene prometne storitve v Bratislavi in je ključno orodje za državljane, mestno upravo in načrtovalce prometa za sprejemanje bolj ozaveščenih odločitev v smeri nič emisij v mestih.

V okviru projekta URBAN-E je bilo v okviru skupine Petrol postavljenih 112 polnilnic: 47 počasnih in 9 hitrih polnilnic v Ljubljani ter 47 počasnih in 9 hitrih polnilnic v Zagrebu. 


Ob zaključku projekta Urban-e odprli polnilni park ob Železniški postaji Ljubljana_prerez traku

Ob zaključku projekta Urban-e odprli polnilni park ob Železniški postaji Ljubljana_Darja Kocjan

Ob zaključku projekta Urban-e odprli polnilni park ob Železniški postaji Ljubljana_Jože Bajuk

Ob zaključku projekta Urban-e odprli polnilni park ob Železniški postaji Ljubljana_Urban-e

Ob zaključku projekta Urban-e odprli polnilni park ob Železniški postaji Ljubljana_hitre polnilnice

* * *
Prejšnja Naslednja