Občina Tolmin in družba Petrol s pismom o nameri potrdili zavezo k razvoju občine

Župan Občine Tolmin Alen Červ in član uprave Petrola Jože Smolič sta danes podpisala pismo o nameri za izvedbo izmenjave nepremičnin in pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Na Logu. Ta strateška poteza je nadaljnji korak v smeri modernizacije in trajnostnega razvoja območja Tolmina.

Dogovor družbi Petrol omogoča izgradnjo sodobnega prodajnega mesta na vzhodnem obrobju Tolmina, ob državni cesti Na Logu. Novo prodajno mesto bo zagotavljalo oskrbo s pogonskimi gorivi, napajanje vozil na električni pogon ter ponudbo ostalih storitev in produktov iz Petrolove ponudbe. Obstoječi prodajni mesti v Tolminu in na Mostu na Soči bosta prenehali z obratovanjem, s čimer bosta središči obeh naselij pridobili prostor za razvoj javnih storitev in izboljšanje kakovosti življenja.

Z izmenjavo bosta zemljišči, na katerih stojita obstoječi Petrolovi prodajni mesti, prešli v last Občine Tolmin, ki bo hkrati pridobila tudi zemljišče, na katerem je v industrijski coni Poljubinj nekoč obratovalo prodajno mesto. Podpisnika pričakujeta, da bi se gradnja novega prodajnega mesta Na Logu lahko začela v letu 2025.

Sklenjeni dogovor je za Občino Tolmin izrednega pomena, saj se bo lahko pospešeno lotila priprave OPPN za območje Na Logu in izvedbo načrtovanih investicijskih projektov. Poleg novega prodajnega mesta Petrola je namreč na tej lokaciji v načrtu tudi izgradnja centra za zaščito in reševanje in nove policijske postaje, del površin pa bo namenjen trgovinski dejavnosti. Obenem se bodo lahko nadaljevali tudi načrti za ureditev središč Tolmina in Mosta na Soči, saj se bo po izgradnji obvoznice in selitvi Petrolovih prodajnih mest promet preselil na obrobje, s tem pa se bo sprostil prostor za umestitev okolju in prebivalcem prijaznih in uporabnih vsebin. 

»Z izmenjavo nepremičnin in razvojem sodobnega prodajnega mesta bo izboljšana dostopnost teh storitev, ki bo obenem prispevala k razvoju občine ter h kakovosti življenja naših občanov in obiskovalcev. Zdaj bomo lahko z OPPN uredili celotno območje, namenjeno načrtovanim investicijam, naša želja pa je, da postopke zaključimo v naslednjih dveh letih in se nato lahko začne gradnja vseh načrtovanih objektov,« je ob podpisu pisma o nameri povedal župan Občine Tolmin Alen Červ.

Jože Smolič, član uprave Petrola, je dodal: »V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi si prizadevamo za do lokalnega okolja prijaznejših in bolj trajnostnih rešitev. Veseli nas, da lahko v partnerstvu z Občino Tolmin prispevamo k njenemu razvoju.«

Občina Tolmin in družba Petrol s pismom o nameri potrdili zavezo k razvoju občine

* * *
Prejšnja Naslednja