Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, imenoval dva nova člana uprave

Ljubljana, 20. julij 2023 - Na današnji 37. seji se je nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, seznanil z odstopno izjavo člana uprave družbe, mag. Jožeta Bajuka, ki je bil odgovoren za področje Energija, rešitve, logistika in operativno poslovanje.

Na predlog mandatarke Nade Drobne Popović je nadzorni svet za petletni mandat soglasno imenoval dva nova člana uprave. Dne 15. 9. 2023 se bo Petrolovi upravi pridružil Sašo Berger, po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist in dne 1. 9. 2023 Marko Ninčević, po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, z opravljeno diplomo MBA.

Od 15. 9. 2023 naprej bo sestava uprave popolnjena v skladu s Statutom družbe Petrol d.d., Ljubljana, in bo šestčlanska – predsednica uprave mag. Nada Drobne Popović, člani uprave mag. Matija Bitenc, mag. Jože Smolič, Sašo Berger in Marko Ninčević, MBA ter član uprave/delavski direktor mag. Zoran Gračner. 

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič