Naša energija povezuje

Naša energija povezuje je akcija, katere namen je povezovanje zaposlenih preko dobrodelnega projekta, v okviru katere zaposleni polepšajo življenje pomoči potrebnim v njihovem lokalnem okolju.

Sredstva za nakup poslovnih daril v letu 2017 že sedmo leto namenjamo za družbeno odgovoren projekt, v katerega se lahko aktivno vključijo vsi sodelavci na Petrolovih bencinskih servisih. V Petrolu, kjer sta spoštovanje in srčnost pomembni vrednoti, tako ponovno izvajamo akcijo Naša energija povezuje, v okviru katere bo v sedmih letih podarjenih že skoraj 500.000 evrov. Osnovni namen projekta je s pomočjo zaposlenih na Petrolovih bencinskih servisih podpreti pomoči potrebne posameznike ali projekte, ki bodo v lokalnih skupnostih pripomogli k boljšemu življenju. Zaposleni na vsakem bencinskem servisu tako za donacijo v svojem okolju namenijo 200 evrov. Letos bodo zaposleni ponovno razveselili številne socialno ogrožene otroke in družine, pomagali invalidom, prispevali k ureditvi otroških igrišč ali nakupu računalniške opreme v osnovnih šolah, prispevali sredstva za delovanje gasilskih društev in pomagali tudi drugim pomoči potrebnim.

Zaposleni predlagajo en humanitarni projekt, za katerega menijo, da potrebuje pomoč oz. v okviru katerega bo njihova donacija osrečila največje število ljudi. Ker je eden izmed ciljev projekta, da se sredstva res osredotočeno in učinkovito koristijo, je edini pogoj, da je izbran prejemnik pomoči res upravičen do donatorske pomoči, kar vzgojno-izobraževalni zavodi, društva in humanitarne organizacije, pa tudi socialno ogroženi posamezniki zagotovo so. Proračun v višini 200 EUR bo posamezniku, organizaciji ali dejavnosti, ki jo izberejo posamezni zaposleni, Petrol daroval v obliki donatorske pogodbe.

Zaposleni lahko denar sicer namenijo tudi fizičnim osebam (npr. socialno šibki družini), vendar pa je zaželjeno, da se pred tem posvetujejo s katero od lokalnih humanitarnih organizacij (npr. Rdeči križ Slovenije, Karitas, ipd.) in pogodbo o donatorstvu sklenejo z njimi. Posamezni projekt mora potrditi Petrol d.d., Ljubljana, zaposleni pa ga morajo izpeljati najkasneje do konca marca v naslednjem letu.

Energija tega projekta medsebojno povezuje Petrolove zaposlene, prav tako pa povezuje tudi Petrol z lokalnim okoljem v katerem se nahajajo posamezne Petrolove enote.