Nadzorni svet je potrdil Poslovni načrt za leto 2022

Ljubljana, 16. december 2021 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na današnji 7. seji obravnaval ter potrdil poslovni načrt skupine Petrol za leto 2022.

V letu 2022 skupina Petrol predvideva, da ukrepi za zajezitev pandemije ne bodo več omejevali mobilnosti in da se obnašanje potrošnikov po ukinitvi PCT pogoja povrne v ustaljene okvirje. Glavno tveganje za dosego zastavljenega plana v letu 2022 predstavljajo negativni vplivi energetske krize na inflacijo in posledično na rast življenjskih stroškov ter obvladovanje višjih stroškov poslovanja.

Predsednica uprave Petrola d.d., Ljubljana, Nada Drobne Popović je povedala: »V letu 2021 smo priča stabilni gospodarski rasti na vseh trgih, kjer posluje skupina Petrol, vendar pa leto spremlja tudi visoka rast cen energentov in s tem povezana ponovna državna regulacija cen določenih proizvodov iz nafte v Sloveniji in na Hrvaškem, ki sta glavna prodajna trga skupine Petrol. Naš plan za leto 2022 je zastavljen optimistično in zasleduje ambiciozne cilje iz strategije skupine Petrol do leta 2025, v kateri smo se zavezali prehodu na zeleno energijo. Predvidevamo, da se bo rast cen energentov v letu 2022 umirila in da bodo države z različnimi ukrepi spodbujale ekonomsko aktivnost in nivo potrošnje. Za nadaljnji razvoj bomo v letu 2022 namenili do 100 mio EUR, od tega več kot polovico v projekte energetske tranzicije.«

Za leto 2022 skupina Petrol načrtuje rast prilagojenega kosmatega poslovnega izida preko 640 mio EUR, EBITDA v višini 298 mio EUR in čisti poslovni izid v višini 158 mio EUR.V letu 2022 načrtujemo 21-odstotno rast prodaje proizvodov iz nafte, prodajo trgovskega blaga v višini 532 mio EUR, 162 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina in 24 TWh zemeljskega plina.

Poleg tega družba Petrol d.d., Ljubljana obvešča zainteresirano javnost, da so člani nadzornega sveta Janez Žlak, Borut Vrviščar, Alenka Urnaut Ropoša, Aleksander Zupančič, Mario Selecky, Mladen Kaliterna, Marko Šavli, Alen Mihelčič in Robert Ravnikar podpisali posebno izjavo, s katero so se opredelili do izpolnjevanja vsakega kriterija neodvisnosti, navedenega v Prilogi B Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Nadzorni svet je na podlagi razkritij v izjavah vseh članov nadzornega sveta in dodatnih pojasnil članov ocenil, da razkritja o morebitnih nasprotjih interesov niso take narave, da bi lahko vplivala na nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje katerega koli člana nadzornega sveta.

Izjave bodo objavljene na spletni strani družbe.

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič