NEXT-E

Štiri vodilne družbe iz energetskega sektorja in dva proizvajalca avtomobilov so združili moči, da bi omogočili nemoteno polnjenje in potovanje z električnim vozilom v Sloveniji, na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, Hrvaškem in v Romuniji.

Preverite spletno stran projekta

Trajanje projekta: 2017 do 2021

Vrednost upravičenih stroškov celotnega projekta: 22.170.000 €

Višina maksimalnega sofinanciranja (85 %): 18.844.500 €

Sodelujejo:
  • Podjetja skupine Petrol (Petrol d.d. iz Slovenije in Petrol d.o.o. iz Hrvaške)
  • Podjetja skupine E.ON (Západoslovenská energetika iz Slovaške, vodja konzorcija; E.ON Češka; E.ON Madžarska in E.ON Romunija)
  • Podjetja skupine MOL (MOL Češka; Slovnaft Slovaška; MOL Madžarska; MOL Romunija; MOL Slovenija; Tifon Hrvaška)
  • Hrvatska elektroprivreda (HEP)
  • Nissan
  • BMW

Projekt je sofinanciran s strani Instrumenta za povezovanje Evrope Evropske unije (Connecting Europe Facility).

 

Pilotna mreža 222 hitrih in 30 ultra hitrih polnilnih postaj

V projektu NEXT-E so sodelovale 4 vodilne družbe iz energetskega sektorja, ki so združile moči s proizvajalci avtomobilov, da bi skupaj ustvarili vseevropsko omrežje električne polnilne infrastrukture. Za izvedbo je NEXT-E konzorcij pridobil 18,84 milijonov € evropskih sredstev. Gre za eno največjih spodbud v električno infrastrukturo s strani Instrumenta za povezovanje Evrope Evropske unije.

Konzorcij 15 partnerjev je razvil pilotno mrežo 222 hitrih (50 kW) in 30 ultra hitrih (150-350 kW) polnilnih postaj po koridorjih osrednjega omrežja TEN-T, Orient / Vzhod-Med, Baltik-Jadran, Sredozemlje ter Porenje-Donava in osrednjem omrežju na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, v Sloveniji, na Hrvaškem in v Romuniji.

Vzpostavljena polnilna infrastruktura je povezana in interoperabilna z obstoječo vseevropsko infrastrukturo za EV in mestnimi vozlišči.

20 e-polnilnic v Sloveniji, 16 na Hrvaškem in izboljšano gostovanje

V Sloveniji je Petrol d.d. postavil 16 hitrih in 4 ultra hitre polnilnice ter izvedel pilotne postavitve baterijskega hranilnika v povezavi z ultra-hitro polnilnico na lokaciji prodajnega mesta Kozina. Na Hrvaškem je Petrol d.o.o. postavil dodatnih 14 hitrih in 2 ultra hitri polnilnici.

Projekt je omogočil tudi posodobitev celotnega IKT sistema za upravljanje s polnilnicami in izvajanje storitev polnjenja ter uvrstitev Petrolove polnilne infrastrukture na novo platformo za gostovanje. Tako smo slovenskim in hrvaškim voznikom omogočili boljšo izkušnjo uporabe aplikacije OneCharge in dostop do več tisoč polnilnih postaj za električna vozila v Evropi, tujim voznikom pa ponudili brezskrbno gostovanje na Petrolovi polnilni infrastrukturi v Sloveniji in na Hrvaškem.

Razvoj vseevropskega transportnega omrežja

Projekt NEXT-E prispeva k ciljem Evropske Unije o prihodnjem razvoju vseevropskega transportnega omrežja. Je del globalnega projekta, ki želi pospešiti uvajanje večnamenske električne polnilne infrastrukture v skladu z nacionalnimi izvedbenimi okviri in direktivo o infrastrukturi alternativnih goriv.

Pomemben korak v izpolnjevanju trajnostnih ciljev

S strategijo do leta 2025 se je Petrol zavezal k odločni energetski tranziciji, s katero želi soustvarjati zeleno prihodnost. Razvoj novih rešitev na področju elektro mobilnosti in storitev mobilnosti predstavlja pomemben steber Petrolovega trajnostnega in inovativnega poslovanja.

Zaključeni projekt tako prispeva k izpolnjevanju strateških trajnostnih ciljev Petrola, nacionalnih energetsko-podnebnih ciljev in evropskega cilja podnebne nevtralnosti (vključno z vmesnim ciljem, da bo EU do leta 2030 zmanjšala emisije za vsaj 55 %).