URBAN-E

Projekt treh glavnih mest – Ljubljane, Zagreba in Bratislave – je združil 9 partnerjev z namenom pospeševanja e-mobilnosti, intermodalnih potovanj in zelenih prevoznih storitev v mestnih vozliščih osrednjega TEN-T omrežja. Tako je pomembno prispeval k izvajanju Evropske strategije za alternativna goriva.

Preverite spletno stran projekta

Osnovni podatki projekta

Trajanje projekta: marec 2017 do december 2022

Višina upravičenih stroškov za celoten konzorcij: 4.473.060 €.

Odstotek sofinanciranja: 85 %

Sodelujejo:
  • Petrol d.d. (Slovenija), vodilni partner v konzorciju in koordinator konzorcija
  • Petrol d.o.o. (Hrvaška)
  • Západoslovenská energetika, a.s. (Slovaška)
  • Slovenske železnice - Potniški promet (Slovenija)
  • Go4 (Slovaška)
  • GoOpti (Slovenija) 

Projekt je sofinanciran s strani Instrumenta za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility).

                       

Opis projekta

Strateško partnerstvo za urbano mobilnost

Projekt URBAN-E je združil tri občine – Ljubljano, Zagreb in Bratislavo – s podjetji, ki imajo izkušnje na področju polnilne infrastrukture za električna vozila v kohezijskih državah, z železniškim podjetjem, ter z inovativnima B2C in B2B operaterjema transportnih storitev.

URBAN-E projekt, študija s pilotno uvedbo, je bil izveden v osrednjih urbanih vozliščih Ljubljane, Zagreba in Bratislave od marca 2017 do decembra 2022. Vključeval je testiranje mestnih zelenih prevozov med Ljubljano in Zagrebom, uvedbo parkirnih senzorjev za testiranje možnosti upravljanja parkiranja in primeri uporabe pametnega polnjenja.  

167 e-polnilnic in intermodalna platforma

V okviru projekta je bilo vzpostavljeno omrežje 167 polnilnic, od tega 144 navadnih (počasnih do 22 kW) AC in 23 AC/DC postaj za hitro polnjenje. Postavljena polnilna infrastruktura je osredotočena na intermodalnost in priročno povezovanje z drugimi načini prevoza ter je vključena v občinske prometne strategije usmerjene k dekarbonizaciji prometa. S tem tudi prispeva k izvajanju nacionalnih načrtov trajnostne mobilnosti.

Sprejeti in integrirani sistemi IKT za storitve CPO in EMSP omogočajo upravljanje polnilne infrastrukture, različne primere urbane uporabe in zagotavljajo interoperabilnost med mestnimi polnilnimi omrežji in ostalo infrastrukturo za polnjenje na dolge razdalje. Razvita intermodalna platforma v mestu Bratislava z aplikacijo ˝Po meste˝ je inovativna rešitev, ki podpira zelene prometne storitve v Bratislavi in je ključno orodje za državljane, mestno upravo in načrtovalce prometa za sprejemanje bolj ozaveščenih odločitev v smeri nič emisij v mestih. 

Cilj projekta

Prispevanje k Globalnemu projektu elektrifikacije prometa

URBAN-E je del t.i. Globalnega projekta, ki želi z uvedbo 1500 počasnih (AC) in 200 hitrih (DC) polnilnih postaj omogočiti množično uporabo električnih vozil v mestnih vozliščih vzdolž koridorjev jedrnega omrežja v celotni kohezijski regiji.

Cilj je tako pospeševanje e-mobilnosti, intermodalnih potovanj in zelenih prevoznih storitev, kot tudi interoperabilnost in standardizacija mestne infrastrukture in polnilne infrastrukture na dolge razdalje ter odprt dostop za vsa električna vozila za ustvarjanje enotnega integriranega omrežja. Projekt želi zmanjšati še emisije CO2 s povečanjem deleža električnih vozil, omogočiti uporabo inovativnih finančnih instrumentov v fazi uvajanja, ter posodobiti politične ukrepe za električna vozila na mestni in občinski ravni. 

Pomemben korak v izpolnjevanju trajnostnih ciljev

S strategijo do leta 2025 se je Petrol zavezal k odločni energetski tranziciji, s katero želi soustvarjati zeleno prihodnost. Razvoj novih rešitev na področju elektro mobilnosti in storitev mobilnosti predstavlja pomemben steber Petrolovega trajnostnega in inovativnega poslovanja.

Z izvajanjem projekta smo v Petrolu dosegli naslednje prihranke v Ljubljani in Zagrebu:

  • 1.249,83 ton manj CO2
  • 2.339,25 kg manj NOx
  • 2,01 kg manj PM
  • 467.850,77 litrov goriva manj

Zaključeni projekt tako prispeva k izpolnjevanju strateških trajnostnih ciljev Petrola, nacionalnih energetsko-podnebnih ciljev in evropskega cilja podnebne nevtralnosti (vključno z vmesnim ciljem, da bo EU do leta 2030 zmanjšala emisije za vsaj 55 %).